پاسخ به سوالی درباره ی شب قدر

 

چند مدتی بود که سوالی ذهنم را به خودش مشغول کرده بود.بعد از مدتی بررسی و تحقیق بالاخره پاسخش را پیدا کردم.این سوال را در وبلاگ قرار می دهم تا اگر این سوال ذهن دوستان دیگری را نیز به خود مشغول کرده باشد به پاسخش دست یابد!

 

سوال این بود که "اگر شب قدر در هر سال تکرار می شود چگونه ممکن است برای همگان شب واحدی باشد در حالی که این طرف کره شب است در طرف دیگر روز است و برعکس؟؟"

 

جوابش این است که "منظور از شب، 24 ساعت است یعنی یک شبانه روز کامل که اگر بخشی از آن در این طرف کره است بخشی دیگر در آن طرف کره خواهد بود؛ به عبارت دیگر در طول 24 ساعت تمام ساکنان کره شب دارند و این همان شب قدر است!"

/ 1 نظر / 15 بازدید
سمیرا

سلام دوباره خوبی؟ ببین به قول خواهرم روستای ما فکر کنم دیگه نقطه آخر دنیاست.[نیشخند]. شید نشناسی قرارم نیست حتما همه تبریزی ها این روستارو بشناسن که ولی خوب من یه آدرس میدم که بشناسی.روستای ما از مرند که میری به طرف زنوز. بعد اونم یه جای با صفا هست به اسم ماهار. بعد اون روستای ماست...[لبخند]